ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

روشهای نمونه‌برداری از گازها

روشهای نمونه‌برداری از گازها

 

  • دمیدن گاز در ظرف بطور سریع و ناگهانی یا روش دینامیکی نمونه برداری: این روش برای نمونه‌های زیاد و ارزان قیمت بکار می‌رود.
  • وارد کردن گاز در ظرف تخلیه شده یا روش استاتیکی نمونه برداری : ظرف نمونه‌برداری را تا فشار یک میلیمتر جیوه تخلیه کرده ، سپس گاز را از یکی از شیرهای آن وارد می‌کنیم. این روش برای موقعی است که مقدار کمی ‌از گاز در دسترس باشد. دو روش نامبرده بیشتر برای نمونه‌برداری از گازهای خالص به کار برده می‌شود.

قالب وبلاگ