ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

سردردهای شغلی

سردردهای شغلی عمدتاً دو نوعند :

1- سردرد حاد عصبی
2- سردرد مزمن

مواجهه با مواد شیمیایی از طریق کاهش اکسیژن بدن و یا زیادی CO2 در خون باعث گشادی عروق شده و سردرد حاد ایجاد می کند.
علاوه بر نوع حاد، انواع سردردهای مزمن هم مثل میگرن مشاهده شده است. این سردردها به صورت حملات ناگهانی و با علائم اولیه اختلال در بینایی و علائم عصبی دیگر آغاز می‏گردند.

تشخیص سردردهای شغلی و غیر شغلی :

هنگام برخورد با یک فرد دچار سردرد باید موارد ذیل به دقت مورد بررسی قرار گیرد :
•چگونگی شروع سردرد
•محل درد
•نوع مواردی که فرد با آنها در ارتباط است
•دفعات بروز سردرد
•سوابق خانوادگی
راهکار خاصی برای تشخیص سردردهای شغلی وجود ندارد اما می توان با استفاده از سوابق سردرد در فرد، معاینه دقیق ( در صورت نیاز عکسبرداری )، مطالعه آینده نگر و بررسی تغییرات هنگام حذف مواجهه فرد با مواد آلاینده، در خصوص ارتباط شغل با سردرد اظهار نظر کرد.

از عواملی که می توانند سردردغیرشغلی ایجاد کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الکل – کافئین – هیستامینها- نیتراتها- تیدامین‏ها - تروما - سینوزیت – گلوکوما-دردعصب - منوسدیم گلوتامات -فشارخون اولیه - التهاب سرخرگ گیجگاهی-التهاب برون جمجمه‏ای- تومورهای مغزی- روشهای خوراکی پیشگیری از بارداری

علل سردردهای شغلی :
- معمولاً مواجهه شغلی با فلزاتی مثل آرسینیک، سرب، نیکل، قلع و تلوریوم، حلالهای الی، گازها و برخی حشره‏کشها باعث بروز سردرد می شوند.
- استنشاق حلالهای آلی عمدتاً همراه با آسیبهای ادراکی، افسردگی یا اضطراب می‏باشد که در طولانی مدت به سمت آنسفالوپاتی سمی حرکت می کند.
- هنگام مواجهه با مونوکسیدکربن ابتدا سردردخفیفی به شکل سنگینی جلوی سر،درد خودنمایی میکند که با افزایش غلظت به سمت سردردهای ضربانی قدامی و سپس سردردهای شدید پس سری تسریع می یابد.
- مواجهه حاد با گازهای مثل متان و گازهای بیهوشی آور در غلظتهای بالا تولید سردرد و درد در ناحیه صورت می کند.

پاتوفیزیولوژی :

هنگام مواجهه با قلع و سرب به خاطر تورم مغز سردرد روی می دهد.
روی، تلوریوم، منگنزونیکل باعث کاهش اکسیژن بدن و اتساع شرائین و در نهایت سردرد خواهند شد.
منوکسیدکربن بر اثر اتساع شرائین تولید سردرد می کند.
در سردردهای فوق عمدتاً رشته‏های آورنده عصب میانی تریژمینال گرفتار می شوند. لازم به ذکر است رشته‏های زبانی- حلقی مرتبط با عصب واگ و اعصاب گردنی فوقانی نیز می توانند سردردهای خفیف ایجاد کنند. بهترین راه برای پیشگیری از این سردردها کاهش مواجهه با سموم عصبی و دیگر عوامل بوجودآورنده آنهاست.

قالب وبلاگ