ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

دستورالعمل ارگونومی اداری قسمت دوم

عوامل ارگونومی

* نشستن درست روی صندلی به محدود شدن ناراحتی و فشار کمر کمک می کند . صندلی
      ها یی که قابلیت تنظیم دارند بایستی دسته های صندلی خوب و بهتری نیز داشته
      باشند .
      * نشستن برای دوره های طولانی می تواند سبب افزایش  فشار در بین دیسکهای مهره
      داران( دیسک اسفنجی بین استخوانهای مهره ) شود.
      *نسشتن همچنین باعت سفتی  ساق ها و پاها میشود جریان خون بر حسب نیروی جاذبه
      بطرف ساقها وپاحرکت و دوباره به آرامی به طرف قلب حرکت می کند.
      * تغییر وضعیت هر20-30دقیقه باعث گردش خون و اجتناب از خستگی عضلانی می شود.
      * زیر پایی زانوها را بالا می برد و فشار روی لگن خاصره را کاهش می دهد هر
      وقت که صندلی تان را تنظیم میکنید زیرپایی را نیز تنظیم کنید.
      * این مسئله به شما اجازه می دهد که وضعیت دیگری را نیز انتخاب کنید.که از
      خستگی در زمانهای طولانی جلوگیری کند.
      * اجتناب استفاده از پایه صندلی بعنوان زیر پایی ، زیرا با انجام این عمل
      زانوها و تنه تان بجلو خمیده میشود.
      2.2 صفحه نمایش ( مانیتور ) : مانیتور یک جزء از محیط کاری می باشد . موقعی
      که در یک حالت غلط قرار
      کاربر کارش سخت می شود . حالت های مختلف غیر اصولی  که  می گیرد ممکن منجر به
      ناراحتی و صدمه می شود نظیر سوزش چشم ، تاری دید ، سوختگی و خشکی چشمان و
      سردرد و ...
      شکایت های معمول شامل ناراحتی و درد در ناحیه گردن ، شانه ها و فشار در چشم
      می باشد .
      * بطور مستقیم در مقابل مانیتور قرار نگیرید و روی صفحه کلید و موس ، گردن و
      بدنتان را خم نکنید .
      * یکبار صندلی ، سطح کار و ارتفاع را درست تنظیم کنید . مانیتور کامپیوتر
      باید طوری قرار گیرد که در وضعیت راست نشستن بالای صفحه 7-5 سانتی متر زیر
      سطح چشم قرار گیرد . 
        * اگر مانیتور خیلی پایین است ازیک پایه بلند کننده مانیتور استفاده کنید. 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                           
      * کسانی که عینک  دوبینی استفاده می کنند ممکن نیاز باشد که مانیتور را پایین
      تر قرار بدهند که حالت طبیعی بدن حفظ شود. ( قسمت توصیه های بهداشتی را
      ببینید . )
      *  فاصله دید از مانیتور باید در حدود طول بازو (سانتی متر 76-46 ) دور باشد 
      وقتی که در مقابل صفحه کلید قرار می گیرید .
      پیشنهادات :
      پیشنهادات توصیه شده می تواند از پیشترفت فشار چشمی ، درد گردن و خستگی شانه
      در حین  نشستن در مقابل صفحه کلید جلوگیری بعمل آورد .
      * مطمئن شوید که سطح صفحه کلید تمیز باشد . گردوغبار بوجود آمده می تواند
      باعث عدم تشخیص کارکترها می شود و ممکن است باعث مشکلات بازتابش و درخشندگی
      گردد.
      * تنظیم تقابل درخشندگی جهت آسایش بهینه
      * کاهش درخشندگی بوسیله موقعیت یابی درست صفحه
      * قرار دادن صفحه سمت راست بغل پنجره ها
      * تنظیم گوشه صفحه عمودی  و کنترلهای صفحه برای کاهش درخشندگی نورهای بالای
      سر .
      * سایر تکنیکهای کاهش درخشندگی شامل از فیلترهای نوری شیشه ای ، فیلترهای
      نوری یا نورهای ثانویه کار .
      * استفاده از نوارهای لغزنده جهت اطمینان اینکه چیزی که مشاهد خواهد شد در
      مرکز مانیتور ترجیحا بالا یا پایین صفحه باشد .
      توصیه های بهداشتی :
      * بطور مرتب چشمهایتان را معاینه کنید .
      * کسانی که لنزهای دوبینی و سه بینی دارند به مکان مانیتور توجه ویژه داشته
      باشند .آنها اغلب ندانسته پشت سرشان را کج می کنند تا صفحه را از قسمت پایینی
      عینکشان ببیند . و این مسئله اغلب اوقات می تواند به ناراحتیهای پشت ، شانه و
      گردن منجرشود .
      * راه حل های بالقوه شامل مانیتور کامپیوتر کوچک یا خریداری عینک برای کار با
      کامپیوتر در نظر گرفته شده باشند * وضعیت غلط صفحه و مستندات مرجع می تواند
      به پوسچر غیر مطلوب منجر شود .
      تنظیم مانیتور و مستندات مرجع باید طوری باشد که گردن در یک وضعیت طبیعی و
      راحت قرار گیرد .
      
      2.3 صفحه کلید / موس :
      تنظیم صفحه کلید و موس بطور صحیح می تواند به پیشگیری از مشکلات ارگونومی
      بروز شده نظیر شانه ها ، آرنج ، ساعد ، مچ و دست کمک کند .
      * صفحه کلید و موس باید در ارتفاع قرار گیرند بطوریکه ساعد های کاربر ، مچ و
      دستها موازی با کف باشند ( آرنج تقریبا در زاویه 90 درجه باشد ) .
      * سطح صفحه کلید باید معمولا پایین تر از سطح نوشتن باشد تا بهترین وضعیت را
      ایجاد کند .
      * ارتفاع زیر میز برای صفحه کلید / موس بایستی قابل تنظیم باشد بویژه موقعی
      که ارتفاع سطح کار قابل تنظیم نیست                                         
            
      * تنظیم ارتفاع صفحه کلید بطوریکه شانه ها بتوانند راحت باشند و اجازه دهد
      بازوها استراحت کنند .
       *  شیب صفحه کلید ممکن نیاز به تنظیم داشته باشد بطوریکه صاف و هموار باشد و
      اطمینان حاصل کرد که مچ راست و مستقیم باشد در حالیکه شما صاف نشسته اید .
      * به آرامی کلید ها را فشار دهید آنها را محکم نزنید و برای مدتی طولانی آنها
      را نگه ندارید .
      شانه ها ، بازو ها ، دستها و انگشتان در حالت راحت نگه دارید .
      * موس بایستی بغل صفحه کلید قرار گیرد و در صورت امکان در همان ارتفاع و
      حداقل دسترسی تنظیم شود .
      * پشت دست بایستی صاف نگه داشته شوند ( وضعیت طبیعی ) ، دست ،مچ و ساعد شما
      بایستی  مستقیم و راست و اندکی بالای موس باشد .
      * وقتی که از موس استفاده نمی کیند دست را روی موس تکیه ندهید . وقتی با
      کامپیوتر کار نمی کنید دستتان را استراحت دهید .
      * در حالیکه تایپ می کنید استفاده از یک پد باعث می شود که مچ در حالت طبیعی
      و مستقیم قرار گیرد .
      * در موقع تایپ مچ ها و دستهایتان روی تکیه گاه مچ قرار ندهید تکیه گاه مچ
      برای استراحت در طول تایپ طراحی شده است .
      پیشنهادات : 
      * زیرصفحه ای مشبک صفحه کلید بایستی برای وضعیت داخلی و حرکت اشاره گر موس
      بهترین حالت را ایجاد کند .
      *تنظیم ارتفاع صفحه کلید بطوریکه شانه ها راحت و آرنج ها کمی در وضعیت باز (
      110-100 درجه )و دستها ومچ در حالت مستقیم قرار گیرند .
      * استفاده صفحه کلید "پایه ها" ( قابل تنظیم در زیر صفحه کلید ) . زاویه ای
      را بیابید که مچ در حالت طبیعی قرار گیرد .
      *  اگر شما روبرو یا در وضعیت مستقیم نشسته اید سعی کنید شیب صفحه کلید  در
      فاصله ای زاویه منفی باشد
      * اگر تکیه دادید ، کمی شیب معین به وضعیت مستقیم مچ کمک خواهد کرد .
      * تکیه گاه مچ به نگهداری وضعیت طبیعی کمک می کند و سطح سفت پد ، تکیه گاه مچ
      باید فقط برای استراحت کف دست بین کلیدهای ضربه زن استفاده شود .
      * از استفاده افراطی از تکیه گاه مچ اجتناب کنید یا از تکیه گاهی که بالاتر
      از فضای صفحه کلید  موس / حرکت اشاره گر موس بایستی نزدیک صفحه کلید باشد .
      * موس بایستی روی سطح کمی کج باشد یا بالاتر از اعداد ≠ صفحه کلید قرار گیرد
      .
       * جهت حرکت موس از تمام بازو استفاده شود فقط محدود یه حرکت مچ نشود  .
      توصیه های بهداشتی :          
      * اگر جای گیری موس یا صفحه کلید ، دور یا بیش از حد کوتاه و یا بزرگ باشد
      باعث می شود که برای شانه ها ، مچ ها ، آرنج و ساعد ناراحت کننده باشد . قرار
      گیری صفحه کلید بطور مستقیم منطقه دسترسی را نشان می دهد که باعث حداکثر
      هماهنگی برای چشم و دست می شود 
      * اگر سطح کار بیش از حد بلند باشد باعث فشاردر ناحیه صفحه کلید بر بازوها و
      شانه ها خواهد شد .و این مسئله نیازمند تلاش عضلانی مداوم است و ممکن است
      مانع جریان خون شود که باعث آسیب و ریسک ناراحتی بیشتر می شود و ممکن خمش مچ
      بطرف جلو باعث استرس به ماهیچه ساعد و درد آن شود . اگر سطح کار بیش از حد
      کوتاه باشد باعث استرس به بازو و پشت می شود .
      * ضربه زدن محکم کلیدها سبب خارش در نوک انگشتان و درد در مفصلهای انگشتان می
      شود .فشار بر کلیدها بجای لمس کردن آنها سبب فشار بر روی تاندون های انگشتان
      ، دست و ساعده می شود .
      * با نوک انگشتان زدن کلیدها بجای لمس کردن  معمولا نیاز به بلند کردن
      انگشتان بویژه شست دارد که حرکتهای تکراری و طولانی باعث فشار بر روی تاندون
      های ساعد و بیماری دکوئورین می شود .

نویسنده: جواد برازنده

قالب وبلاگ