ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

دوره الزامات سیستم مدیریت HSE

دوره الزامات سیستم مدیریت HSE

مدرس: علیزاده

تاریخ: 8 و 9 اردیبهشت 1390

برگزار کننده: شرکت SDM

محتوای دوره:

1. توصیف چرخه دمینگ
2. توصیف مفاهیم و تعاریف رایج در
HSE-MS
3. تشریح الزامات سیستم مدیریت
HSE
4. طراحی سیستم مدیریت
HSE در یک سازمان
5. تدوین خط مشی و اهداف
HSE-MS
6. تهیه روش اجرایی و دستورالعمل
7. انجام ارزیابی ریسک
HSE
8. توصیف فرایند ممیزی
HSE-MS
9. تشریح فرایند مستندسازی
HSE-MS
10. تهیه نظامنامه
HSE

دانلود

قالب وبلاگ