ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

نرم افزار ALOHA 5.4


ALOHA 5.4


باتشکر از مهندس ناری اقدم


این نرم افزار توسط     EPAبرای مدل سازی حوادث ناشی از رهایی مواد سمی ، منفجره و یا آتش و انفجار در پیامد آنها عرضه شده است. این نرم افزار دارای بانک اطلاعاتی بسیار غنی (اطلاعات بیش از 1000 ماده شیمیایی) و محیطی ساده برای جلوگیری از اشتباهات کاربر است.

برای دانلود کلیک کنید

ALOHA5412Installer

قالب وبلاگ