ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

دستورالعمل ارگونومی اداری قسمت اول

عوامل ارگونومی

1 –  مقدمه  :
      کامپیوتری شدن منجر به افزایش آسیب های شغلی و استرس های ذهنی شده است که
      مرتبط با ماهیچه و استرس هایی  شود . CTD  است که می تواند منجر به شکایت
      در حالیکه افزایش آن در ادارات منجر به استرس ارگونومی می شود که می تواند
      مستقیما باعث اختلالات ترومای تجمعی شود که شامل تاندون ،سندروم تونل کارپال
      و بعضی از درد های کمر گردد .
      ارگونومی علمی است که در ارتباط با روش کار و متقابلا فاکتورهای محیطی توجه
      می کند وبا مشخص کردن  چگونگی انجام روشهای کار ، می خواهد شخص را از آسیب ها
      مصون نگه دارد .
      هدف ، طراحی شغل مناسب جهت اپراتور ، ترجیحا قدرت فیزیکی بدن کارگربایستی
      متناسب با شغل باشد بوسیله ایجاد محیط قابل قبول با رعایت اصول ارگونومی نظیر
      :   
      - اجتناب از پوسچر نادرست ، تکراری ،گسترده ،فشار مستقیم ، خستگی و فشار
      - ادراک چگونگی تنظیم محیط کار و برآورد نیازهای شخصی
      - کاربرد اصول و عادتهای مناسب
      *صدمات عمومی مرتبط با وضعیت ارگونومی ضعیف در ادارات شامل موارد ذیل :
            
            آسیب
            علت
            
            تاندونحرکات تکراری
            سندروم تونل کارپالحرکات تکراری با مچ خمیده
            درد های کمربلند کردن – خمیدگی – پوسچرهای خمیده
            فشار شانه / گردنپوسچر سر به جلو – پوسچر نوسان به عقب
            اختلالات گردش خون فشار استاتیک

      
      صدمات مذکور همه ناشی از یک عامل غیر عادی / فاکتور ریسک نظیر :
      - طراحی ایستگاه کاری غیر ارگونومی
      - حرکات تکراری نظیر تایپ کردن برای مدت طولانی بدون استراحت .
      - پوسچرهای نادرست ، گردن خمیده یا بیش از حد روبه جلو یا مچ خمیده بیش از حد
      به عقب  
      - پوسچرهای استاتیک – نشسته برای مدت طولانی بدون بلند شدن یا دراز کشیدن
      - محدویت های جریان خون برای بافتهای درگیر کار
      - دسترسی غیر اصولی نظیر پایین رفتن بداخل کشو یا پشت صندلی چند بار در روز
      هدف از این مطلب ذکر فاکتور غیر اصولی و خطرناک واضح مرتبط با کار در ادارات
      ووظایف کاری آنها می باشد و ارائه راه حل های عمومی در ارتباط با مشکلات کار
      با کامپیوتر و موارد بهداشتی آن است . تلاش می شود رفتار کارمندان و جلوگیری
      از آسیب از طریق العمل چیدمان ایستگاه کاری ارگونومی ، پوسچر مناسب شناسایی
      فاکتورهای ریسک و دستورالعمل حمل و نقل اجراء شود .
      2-  چیدمان ایستگاه کاری :
      مهم است که بدانید چگونه طراحی و ترتیب وسایل کارتان باعث ناراحتی می شود .
      ایستگاه کاری  کامپیوتر تشکیل شده از محیط اطراف کامپیوتر که شامل وسایل
      اثاثیه ( صندلی و نیمکت ومیز ) ، تجهیزات کامپیوتر
      ( کامپیوتر ، مانیتور ، صفحه کلید و ماوس ) لوازم (نگهدارنده مدرک ، تلفن ،
      زیر پایی )و فاکتورهای محدود کننده (سروصدا- روشنایی- درجه حرارت و...)
میباشد
      2.1 : صندلی : صندلی شما بایستی با انجام شرح وظایف شما متناوب باشد.نشستن بر
      روی صندلی بایستی مناسب باشد که استرس وناراحتی درد پشت محدود شود.از زمانی
      که یک شخص کامپیوتری را مورد استفاده قرار می دهد مهم است که بداند چطور یک
      صندلی مطابق با وضعیت ارگونومی انتخاب می کند .
      شرایط خوب یک صندلی اروگونومی:
      - قابل تنظیم:میزان ارتفاع نشستن بایستی با میزن ارتفاع پیشنهادی قابل تنظیم
      باشد.
      - تکیه گاه: تکیه گاه برای هر  دو حالت عمودی ورو به جلو و عقب قابل تنظیم
      باشد.
      - عمق نشیمنگاه: انتخاب نشیمنگاه باید براین اساس باشد که کاربرهای کوتاه
      قدوبلند قد هر دو از آن استفاده کنند.
      - پایداری و استحکام:5 نقطه مطابق عکس جهت محکم کردن صندلی توصیه شده است.
      در تنظیم صندلی بایستی قادر باشید؟
      * تنظیم ارتفاع نشیمنگاه بطوریکه پای شما در حالت استراحت روی کف باشد بایستی
      از یک زیر پایی استفاده کنید.
      *راست و مستقیم بنشینید بطوری که شانه ها پشت صندلی را لمس کنند.
      * صندلی بایستی موازی کف و زانوها در امتداد سطح مفصل ران باشد.
      * پشت زانوها بایستی با لبه نشیمنگاه تماس نداشته باشد بایستی بین پشت زانو و
      کناره نشیمنگاه فاصله    
       انگشت ) باشد.      2-3 ) (5/08-10/16    (  سانتی متر
      * به هنگام تنظیم صندلی از یک زیر پایی استفاده کنید.واین حالت باعث عدم
      قرارگیری پاهای شما بر روی زمین میشود.
      * اطمینان حاصل کنید که مقدار فضا (5-7سانتیمتر)بین رانهاوسطح زیرین ایستگاه
      کاری وجود دارد.
      * سطح زیرین میز بایستی فضای کافی برای پاها وزانوها داشته باشد تا شما
      بتوانید از امتداد وکناره های میزبراحتی  خارج شوید.
      * بررسی کنید که این عمق نشیمنگاه طوری باشد که تکیه گاه کاربر با ناحیه مهره
      کمری تماس برقرار کند واز افزایش فشار به عقب پاها و پشت زانوها جلوگیری بعمل
      آید.
      * در هنگام نشستن خود رابه پشتی صندلی  بچسبانید.
      *  بررسی کنید که تنظیم تکیه گاه بازو (دسته صندلی)مانع حرکت بازو و کار
      نشود.تکیه گاه بازو بایستی بدون نقص باشد و فاصله بین تکیه گاه بازوها بایستی
      قابل تنظیم شود.
      *  ارتفاع و عرض تکیه گاه بازو طوری تنظیم گرددکه پهلو و شانه ها روی صفحه
      کلید نیفتد.
      *  اگر تکیه گاه بازو بیش از حد ارتفاع داشته باشد باعث سفت شدن شانه ها شده
      و باعث درد در ناحیه شانه ها وگردن می شود.
      *  از دسته صندلی خمیده استفاده نکنیداگر تکیه گاه بازو بیش از حد پایین است
      آنها را بالا آورید...
      *  آرنج ها بایستی به آرامی روی دسته صندلی قرار گیرند بطوریکه باعث ناراحتی
      عصبی نگردد.
      *  تنظیم ارتفاع تکیه گاه پشتی که حفره داخلی پایین کمر ( زاویه 100-119 درجه
      ) بالا و پایین کمر را حمایت کرده باشد .   
       ) خستگی و ناراحتی را از بین می برد . S* صندلی در امتداد ستون فقرات ( قوس
      پیشنهادات :
      * توانایی چرخاندن حرکت  360 درجه حول محدوده دسترسی کار جهت نشستن و بلند
      شدن و کاهش استرسهای پیچش دوی ستون فقرات می شود .
      * اجتناب از وضعیت استاتیک دروضعیت ( نشستن / ایستادن ) برای مدت طولانی
      * در موقع انجام وظایف روزانه ، کمی نشستن و ایستادن / پیاده روی بین روز
      داشته باشد .
      * پشت صندلی بایستی لومبار کمره را ساپورت کند . اگر از یک حوله لوله شده یا
      رول لومبار یا کوسن استفاده میکنید پایین کمر را حمایت می کند .
      * اطمینان حاصل کنید برای گودی کمرتان مناسب می باشد اگر بطور ناصحیح استفاده
      شود ممکن است وضعیت را بدتر کند .
      * اکر پاهایتان روی کف زمین قرار نمی گیرد از یک زیر پایی استفاده کنید .

نویسنده: جواد برازنده

قالب وبلاگ