ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چک لیست وسائل حفاظت فردی بر اساس استاندارد OSHA

چک لیست وسائل حفاظت فردی بر اساس استاندارد OSHA

تهیه کننده : دادور

ردیف

عناوین سوالات

بلی

خیر

1

آیا محیط کار کارکنان از نظر تعیین نوع خطرات موجود و وسایل حفاظت فردی مورد نیاز ( کفش ، دستکش ، ماسک ، گوشی و ... ) ارزیابی شده است ؟

2

اگر خطرات یا بروز احتمالی خطرات مشخص گردیده آیا جهت پیشگیری از حوادث ، وسایل حفاظت فردی مناسب در اختیار کارکنان قرار می گیرد ؟

3

آیا کارکنان آموزش های لازم را در زمینه بکارگیری صحیح و مناسب وسایل حفاظت فردی و این که چه وسیله ای برای چه کاری لازم است ، چه وقت نیاز است و چطور استفاده می گردد را دیده اند ؟

4

آیا در جاهایی که خطر پرتاب ذرات و مواد خورنده وجود دارد عینک های ایمنی یا محافظ صورت تهیه و توسط کارکنان استفاده می گردد ؟

5

 آیا در جاهایی که خطر آسیب های چشمی از قبیل کوفتگی ، پارگی و سوختگی وجود دارد عینکهای ایمنی مناسب تامین گردیده است ؟ 

6

آیا برای کارکنانی که از نظر بینائی مشکل دارند و باید از عینک های ایمنی طبی استفاده نمایند و از سوی دیگر بر اساس نوع شغلشان در معرض آسیب و حادثه چشمی می باشند عینک ایمنی طبی خاص با نمره مناسب فراهم گردیده است ؟

7

آیا درجاهائیکه امکان بریدگی دست و سایر اعضای بدن ، تماس پوستی با مواد شیمیائی ، مواد خورنده ، خون و سایر آلودگیهای عفونی وجود دارد دستکشهای ایمنی ، پیش بند و سایر حفاظهای مناسب فراهم گردیده است ؟

8

آیا در جاهائیکه خطر سقوط اشیاء وجود دارد کلاه ایمنی تهیه و از آن استفاده می گردد ؟

9

آیا کلاه ایمنی بطور مرتب از نظر آسیب بدنه و ملحقاتش بازرسی می گردد ؟

10

آیا در جاهائیکه خطر جراحت پا در اثر حرارت ، مواد خورنده ، مواد سمی ، سقوط اشیاء  وجود دارد کفش و پوتین ایمنی مناسب تهیه گردیده است ؟

11

آیا وسایل حفاظت تنفسی برای استفاده دائمی یا اضطراری در جاهائیکه مورد نیاز است تهیه شده است ؟

12

آیا کلیه وسایل حفاظت فردی در شرایط بهداشتی جهت استفاده نگهداری می شوند ؟

13

آیا در جاهائیکه که کارگران در تماس با مواد شیمیائی و خورنده می باشند امکاناتی از قبیل چشم شوی و دوش اضطراری وجود دارد ؟

14

آیا در جاهائیکه تراز صدا بیشتر از حد مجاز توصیه شده OSHA می باشد اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از اثرات آن بکار گرفته شده است ؟

15

آیا مراحل و روشهای خاصی جهت تمیز سازی و ضدعفونی وسایل حفاظت فردی وجود دارد ؟

16

آیا هنگام تمیز کردن ریخت و پاشهای مواد سمی و دیگر مواد خطرناک ، از روشهای کاری و لباس های ایمنی مناسب و وسایل حفاظتی دیگر استفاده می گردد ؟

قالب وبلاگ