ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

نرم افزارهای بهداشت حرفه و ایمنی


NFPA 850 DOWN LOAD

 نرم افزار PEOPLESZ

نرم افزارهای مربوط به ارگونومی

 نرم افزار مربوط به صدا

 نرم افزارهای مربوط به انجام حرکات کششی جهت اپراتورهای کامپیوتر

 Anti-EyeStrain نرم افزاری جهت پیشگیری ازبیماری های چشمی در هنگام کار با کامپیوتر

نرم افزار آموزشی انواع صداها بر حسب شدت صوت

BADY MASS INDEX

ScreenRest نرم افزاری جهت اعلان زمان استراحت در هنگام کار با کامپیوتر

Desk Doctor Download نرم افزاری برای ورزشهای کششی جهت اپراتورهای کامپیوتر 

 


noisemeter.exe) 2,890 KB)

 

حالا فایل را دانلود کنید 

قالب وبلاگ