ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

منابع کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای

منابع و کتب پیشنهادی آزمون کاردانی به کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای:

 

ماده امتحانی و ضریب

کتب متن و درسی و تست

 

شناسی عوامل زیان آور محیط کار

شامل عوامی ( فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی)

ضریب 3

1-       کتاب بهداشت حرفه ای تالیف آرام تیرگر و همکاران ، ناشر اندیشه رفیع

2-       عوامل شیمیایی محیط کار (گازها و بخارات ) دکتر مهدی قاسم خانی ، انتشارات نخل

3-       مجموعه دروس مختلف تست بهداشت حرفه ای

4-       کتاب آزمون کاردانی به کارشناسی ، انتشارات فرهنگ ، تالیف دکتر یغمائیان و همکاران

5-       کتاب تست کاردانی به کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای ، دیباگران

6-       کتاب تست  عوامل فیزیکی و  شیمیایی تالیف  

                  داود افشاری

 

 

ایمنی و حوادث ناشی از کار

(ضریب 2)

1-       بهداشت شغلی ، دکتر گلبابایی و همکاران ، دانشگاه تهران

2-     بهداشت شغلی و طب کار ،دکتر علی صادقی ، انتشارات نوید شیراز

3-       حفاظت و ایمنی در برق آقای عزیزی- سازمان فنی و حرفه ای

4-       مدیریت ایمنی و بهداشت کار ، دکتر کاکویی، موسسه کار و تامین اجتماعی

5-       کتاب و تست ارگونومی و ایمنی در صنعت تالیف    داود افشاری

 

 

سم شناسی ( ضریب 2)

1-       سم شناسی صنعتی جلد اول ، دکتر ثنایی تهران

2-       مقدمه ای بر سم شناسی ، دکتر جمیله سالار آملی ، جهاد دانشگاهی

3-       اصول سم شناسی ، دکتر کاظم کوهی و دکتر اسدی   ،موسسه نشر جهاد

 

 

بیماریهای ناشی از کار

 ( ضریب 2)

1-       بیماریها و عوارض ناشی از کار ،دکتر صمد قضایی،انتشارات دانشگاه تهران

2-       بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ، دکتر صمد قضایی،انتشارات دانشگاه تهران

3-       انسان و تنش های حرارتی محیط کار ، دکتر گلبابایی و دکتر امید واری ، انتشارات دانشگاه تهران

4-       کتاب و تست بیماریهای ناشی از کار تالیف داود افشاری

 

کلیات خدمات بهداشتی

شامل(بهداشت آب ، آموزش بهداشت ، دفع مواد زائد صنعتی ، تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه ای ،مبارزه با آلودگی های هوای محیط کار )

ضریب 3

1-       کلیات بهداشت حرفه ای ، دکتر چوبینه ،دانشگاه شیراز ، چاپ چهارم

2-       کلیات خدمات بهداشتی ، دکتر شجاعی و ملک افضلی ، دانشگاه گیلان ، جلد سوم

3-       آلودگی هوا و تهویه صنعتی ، مهندس

      امیر بیگی ، اندیشه رفیع

4-       بهداشت آب ،  مهندس امیر بیگی ، اندیشه رفیع

5-       بهداشت آب ، انتشارات خانیران

6-       دفع مواد زائد ، انتشارات خانیران

7-       بهداشت هوا، انتشارات خانیران

 

 

 

قالب وبلاگ