ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

راهنمای سیستم مجوز انجام کار

برگرفته از قوانین و دستورالعمل های شرکت نفتی

SHELLراهنمای سیستم مجوز انجام کار

 

 

 

بخش 1 اهداف

 چرا باید سیستم مجوز انجام کار داشته باشیم.

 مجوز انجام کار  چیست.

بخش 2 سازمان

 چه کسانی مجوز انجام کار را امضاء میکنند و مسئولیت آنها

 بخش 3 روند ها

 کارهایی که به مجوز انجام کار نیاز دارد

 کارهایی که به مجوز انجام کار نیاز ندارد

 مقررات

بخش 4 عملکرد سیستم

 پروسه یا روند مجوز

 دستور العمل یا روند ایزوله کردن

 فهرست ایمنی مرجع (چک لیست ایمنی) مربوط به مجوز انجام کار

 مدارک پشتیبانی

 

 برای استفاده از این مطلب اینجا راست کلیک کرده و save target as را انتخاب کنید

 

 

قالب وبلاگ